ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಖ್ಯೆಹುದ್ದೆಗಳುಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 
1/2013 ಕುಶಲಕರ್ಮಿ 08/02/2013 08/03/2013
1/2013 ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ 08/02/2013 08/03/2013
1/2013 ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಕ 08/02/2013 08/03/2013
1/2013 ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ 08/02/2013 08/03/2013
1/2013 ಅಂಕಿಅಂಶ ಸಹಾಯಕ 08/02/2013 08/03/2013
1/2013 ಕಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ 08/02/2013 08/03/2013
1/2013 ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ರಕ್ಷಕ 08/02/2013 08/03/2013
1/2013 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಿಗ 08/02/2013 08/03/2013

ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 08/03/2013 ಸಂಜೆ 05.30 ಘಂಟೆ ವರೆಗೆ.
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 11/03/2013.