ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ (ದರ್ಜೆ-3 ) ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ (ದರ್ಜೆ-3 ) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ

ಜಾಹೀರಾತು 2/2013 ರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ-ಕಂ-ನಿರ್ವಾಹಕ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ

 

 

Welcome to NWKRTC Online Application Portal

ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಜಾಹೀರಾತು 1/2014 ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯ ಕಟ್-ಆಫ್-ಅಂಕಗಳು

ಜಾಹೀರಾತು 1/2014 ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಹುದ್ದೆಯ ಕಟ್-ಆಫ್-ಅಂಕಗಳು

ಜಾಹೀರಾತು 1/2014 ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ.

ಜಾಹೀರಾತು 1/2013 ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ

 

Download Adobe Reader

adobe

 

To know more about NWKRTC please visit

www.nwkrtc.in

ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 580030